present12

 
 

ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ชุมชนบ้านตลาดหนองแซง และชุมชนบ้านหนองพลับ
Published: 09-23-2564
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล ตุรงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ ...
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแจ้งแนวทางและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตําบลหนองแซง
Published: 09-23-2564
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล ตุรงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแจ้งแนวทางและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน ...
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
Published: 09-17-2564
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล ตุรงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 ณ ...

Facebook ทต.

facebooknew

สำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้ ทต.หนองแซง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
 

ประชาสัมพันธ์

S 29327561

หนังสือราชการ สถ

การดำเนินงาน

 

สถานที่สำคัญในชุมชน

ทต.หนองแซง
Published: 07-15-2559 Hits: 2153
ทต.หนองแซง  
ศพด.หนองแซง
Published: 07-15-2559 Hits: 1441
ศพด.หนองแซง  
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD