นายกเทศมนตรี

 
 
 
 

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองแซงซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแซง ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ...
วันที่ 14-16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองแซง จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับอัคคีภัยให้กับผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี ประจำปี 2563 ...
เทศบาลตำบลหนองแซงดำเนินการวางท่อห้องน้ำสถานีรถไฟ ร่วมกับสถานีรถไฟหนองแซง วันที่ 10 กันยายน 2563   
 23 สิงหาคม 2563 มหกรรม รถแห่เล็ก รถแห่ & แตรวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แบบฉบับรถเข็นเดินตาม ตั้งแต่เวลา 09.00 -21.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ทต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี ...

ข่าวประกาศเทศบาล

 
 
 

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD