วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. และ 17.30 น.
🙏🏼 นายวีรวิทธิ์ โพธิ์เขียว นายอำเภอหนองแซง เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อำเภอหนองแซงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
🙏🏼 โดยนายนพดล ตุรงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง มอบหมายให้ คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมพิธีในช่วงเช้า
พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล และร่วมพิธีในช่วงเย็น พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนมหามงคล
💜 ณ หอประชุมอำเภอหนองแซง
 

 
 
 
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD