วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
🙏🏼 นายนพดล ตุรงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง มอบหมายให้ นางปูริดา ลพหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง ร่วมกับ วิทยากร รพ.หนองแซง อสม.เทศบาลตำบลหนองแซง
📋 เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19 ปีงบประมาณ 2565 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองแซง
📌 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกน้อย
 

 
 
 
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD