วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
🙏🏼 นายนพดล ตุรงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแซง ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สถานีตำรวจภูธรหนองแซง หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
📋 เข้าร่วมกิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม "
📋 ในเวลาต่อมา นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอหนองแซง กล่าวเปิดกิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม " และร่วมกิจกรรมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแซง
📌 ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และลงพื้นที่บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอหนองแซง
 

 

 
 
 
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD