พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธ์ุ นายกเทศมนตรี พร้อมทีมบริหารสมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพทุกๆเดือน...วันนี้ท่านอดีต สส.เม้ง ได้มาเยี่ยมเยียนผู้สูงวัยพบป่ะพูดคุยร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน...เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา