#ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีครั้งที่๑/๒๕๖๒#พ.อ.อ.กัตพัฒน์ เสตะพันธ์ุ นายกเทศมนตรีฯให้การตอนรับคณะสงฆ์และท่านนายอำเภอหนองแซง ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ..ณ วัดหนองหอย อ.หนองแซง จ.สระบุรี...เขตเทศบาลตำบลหนองแซง