เช้าเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 #ท่านวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอหนองแซงกล่าวเปิดงานกิจกรรมรณรงค์”แยกก่อนทิ้ง”ร่วมกับ อปท.ส่วนราชการ กำนัน ผญ ผช ผู้นำชุมชน อสม.ในเขตอำเภอหนองแซงจัดกิจกรรม”รณรงค์แยกก่อนทิ้ง”ตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ณ.บริเวณลานจัดกิจกรรมเทศบาลตำบลหนองแซง