ทีมงานกู้ชีพเทศบาลหนองแซง # ช่วงเช้าที่ผ่านมา  ทีมกู้ชีพเทศบาลออกรับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ ภารกิจสำเร็จไปด้วยดี ( เทศบาลยินดีให้บริการ ใจถึง พึ่งได้ )