เช้าเมื่อวันที่ 27 /1/62 ที่ผ่านมาที่โรงเรียนอนุบาลหนองแซง...”จ่าสรรค์" นายกเทศมนตรี สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ออกตัดแต่งกิ่งไม้ในโรงเรียน ป้องกันอุบัติเหตุ อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับเด็กๆนักเรียน...ฉับไว ใจถึง พึ่งได้