เทศบาลตำบลหนองแซงได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563