เทศบาลตำบลหนองแซงมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับทุกครัวเรือน 

นำทีมโดย พ.อ.อ. กันตพัฒน์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง คุณนเรนทร์ โพธิ์นิล ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง ทีมรักหนองแซง

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563