เทศบาลตำบลหนองแซง ได้ดำเนินการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4, บ้านดอนทราย หมู่ที่ 6,บ้านโคกแฝก หมู่ที่ 8,

สายบ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ 7, สายบ้านโคกแฝด หมู่ที่ 8 เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

 
 
 
 
 
 

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-366363

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD