เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองแซงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช สายโคกน้อย - หนองกีบม้า 

 

 
 
 
 
 
 

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-366363

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD