เทศบาลตำบลหนองแซง นำทีมโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง ร่วมมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.สระบุรี โดยเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 
 
 
 
 
 

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-366363

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD