วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแซง ได้ออกชี้แจงให้ความรู้การใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 จุด (ชุมชนหนองกีบม้า, ชุมชนหนองหอย, ชุมชนโคกน้อย) ในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง

 

 
 
 
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD