วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองแซง จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแซง โดย ท่านพลตำรวจตรี ราเชนทร์ มณีเนตร ผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ ลงตรวจเยี่ยมการอบรม กปน.ทต.หนองแซง ซึ่งนางสัจจาภรณ์ บุบผาสุวรรณ ปลัดเทศบาลปฏบัติหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแซง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 
 
 
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD