"วันเทศบาล"...พ.อ.อ.กันตพัฒ์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรี พร้อมรองนายก สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง อสม ผู้นำชุมชน เคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่เจ้าทาง และทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแซง กำจัดวัชพืชผักตบชวา

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม Big Cleaning Day ในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแซง

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ท่านพลเอก ยศนันท์  หร่ายเจริญ  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด “ ท่าน ดร.หิมาลัย  ผิวพรรณ
ท่าน พ.อ.วาทิน  เปริญกุล  ท่าน พล.ต.ปธาน  ทองขุนมา  ท่านวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี เขต 3
 เป็นประธานในพิธีเปิด ”งานสืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซง ประจำปี ๒๕๖๑
           โดย พันจ่าอากาศเอก กันตพัฒน์  เสตะพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง  นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอหนองแซง
ร.ต.ต.สิทธิชัย เขียวสะอาด ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด นายทวีสุข นามวงษา เลขานุการ คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด นายมาโชน์ พงษ์พาลี  ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองแซง  พร้อมด้วย ข้าราชการ  พนักงาน เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ
    # งานสืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซง ประจำปี ๒๕๖๑ # ด้วยเทศบาลตำบลหนองแซง ร่วมกับอำเภอหนองแซง และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ได้กำหนดจัดงาน ”สืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซง ประจำปี ๒๕๖๑“ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจำหน่าย มะม่วงมันหนองแซง   ณ บริเวณด้านหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง ภายในงานมีการประกวดธิดามะม่วงมันหนองแซง ประจำปี ๒๕๖๑  การแข่งขัน ตำมะม่วง การแข่งขันนกเขาชวาชิงถ้วยเกียรติยศ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม: งานสืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซง ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการ “ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ 2561 “ จิตใจสดใส  ร่างกายแข็งแรง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  พันจ่าอากาศเอก กันตพัฒน์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง “ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 “ จิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรง"  “เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 13 เมษายน 2561 # ณ หอประชุมอำเภอหนองแซง ได้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ฝึกอบรมเรื่องทำอย่างไรสุขภาพจิต สุขภาพกายจะแข็งแรง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาฝึกอบรม และแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน เมษายน 2561   ทั้งนี้ พันจ่าอากาศเอก กันตพัฒน์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้า  รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ “ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ 2561 “ จิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรง

เช้าวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พันจ่าอากาศเอก กันตพัฒน์ เสตะพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง ซึ่งได้มีการอบรมผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพ และพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้รับฟังปัญหาและได้แจ้งข่าวดีให้กับเทศบาลตำบลหนองแซงให้ทราบว่า สำนักงานเทศบาลได้จัดซื้อรถพยาบาล ไว้ให้บริการโดยมาเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติม: แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑