อัปเดตสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ที่ขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นทั้งเป็นการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ส่งผลให้การติดต่อขอเข้ารับการรักษาเกิดความล้าช้า ประชาชนหลายคนต้องรอเข้าสู่ระบบนานขึ้น โดยล่าสุด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แจ้ง แนวทางการรักษาโควิด ตามแนวทาง "เจอแจกจบ" ของกระทรวงสาธารณสุข หากต้องการรักษาตามแนวทางเจอ แจก จบ ของ สธ. สามารถไปสถานพยาบาลตามสิทธิ-ใกล้บ้านได้ แนะนำโทร.นัดหมายก่อน หรือยืนยันต้องการลงทะเบียนรักษาที่บ้าน (Home Isolation)

 
 
 
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD