Headder

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
🙏🏼 นายนพดล ตุรงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
😷❤️ ให้การต้อนรับ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะฯ และ สจ.นเรนทร์ โพธิ์นิล เป็นอย่างดี
💰💉พร้อมแจกถุง ”คิดดี ชีวีมีสุข” กิจกรรมนำวัคซีน มาหาประชาชน ให้กับอสม.เทศบาลตำบลหนองแซง
📌 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแซง ชั้น 3