วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
🙏🏼 นายนพดล ตุรงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
😷❤️ ให้การต้อนรับ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะฯ และ สจ.นเรนทร์ โพธิ์นิล เป็นอย่างดี
💰💉พร้อมแจกถุง ”คิดดี ชีวีมีสุข” กิจกรรมนำวัคซีน มาหาประชาชน ให้กับอสม.เทศบาลตำบลหนองแซง
📌 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแซง ชั้น 3
 

 
 
 
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD