ขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่หลายส่วนที่รับผิดชอบมาตรวจสอบสถานที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำพร้อมลานกีฬา...บริเวณหน้าสถานีรถไฟหนองแซง เขตเทศบาลตำบลหนองแซง...16/9/2561