banner1  banner2  banner3  banner4 banner5  banner6 
 banner7  banner8  banner9  banner10  banner11  banner12
 banner13  banner14  banner15  banner16  banner17  banner18
 banner19  banner20  banner21  banner22  banner23  banner24
 banner25  banner26  banner27  banner28  banner29  banner30
 banner31  banner32  banner33  banner34  banner35  banner36
           
 
 
 
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD