ประกาศเทศบาลตำบลหนองแซง

           เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดคลิก

ภดส.3 ชุดประกาศ

 
 
 
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD