เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านรายละเอียดคลิก.