เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) อ่านรายละเอียดคลิก

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2) อ่านรายละเอียดคลิก

ราคากลางคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล จำนวน 1 คัน อ่านรายละเอียดคลิก