พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธ์ นายกเทศมนตรี เปิดประชุม อสม ประจำเดือนกุมภาพันธ์