23/02/2560#พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธ์ุ นายกเทศมนตรี เปิดโครงการ"จัดทำแผนพัฒนาชุมชน ปี2562"ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแซง...