ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลหนองแซง
   1) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รายละเอียดเอกสารคลิก...

   2) รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเอกสารคลิก... 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเอกสารคลิก...

 
 
 
 
 
 

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-366363

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD