Headder

 เทศบาลตำบลหนองแซง

 ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอต่างๆ รวมถึงความเดือดร้อนของประชาชน ทางเทศบาลฯจึงได้เปิดรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ให้ประชาชนที่มีเรื่องต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และคำติชม สามารถแจ้งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้


  Refresh Captcha