contact
ที่อยู่:
เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
18170
Thailand
โทรสาร:
Fax : 036 – 366363
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
เบอร์ติดต่อ : 036 - 399231
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)