รูป
ที่อยู่:
เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
18170
Thailand
โทรสาร:
Fax : 036 – 366363
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
เบอร์ติดต่อ : 036 - 399231
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก