คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลหนองแซง ประจำปี ๒๕๕๖  
 

เทศบาลตำบลหนองแซง จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชน (เพาะถั่วงอก) ประจำปี ๒๕๕๖  ในวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมอำเภอหนองแซง

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 10.05 น. โดย คุณ นภา โพธิ์คำ

ผู้เข้าชม 604 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย