เทศบาลตำบลพุกร่างมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ๘๖ พรรษา  
 

          เมื่อเร็วๆ นี้ เทศบาลตำบลพุกร่างได้ทำพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 86 พรรษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง นายบัญญัติ วงษ์ประยูร กล่าวว่า
          เทศบาลตำบลพุกร่าง โดยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจหาชาวบ้านที่มาฐานะยากจนประกอบสัมมาอาชีพสุจริต เมื่อได้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาแล้วนำเข้าที่ประชุมคัดเลือกโดยคณะกรรมการ และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายบุญเลิศ ทรัพย์เย็น อายุ 58 ปี ผู้พิการ อาชีพผู้ช่วยสัปเหร่อวัดกัลยาณบรรพต (เขาเลี้ยว) ตำบลพุกร่าง เพื่อรับมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์ของโครงการเกิดขึ้นจากความร่วมมือของจังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย เช่น ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างถาวรมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 งบประมาณในการจัดสร้างจากเทศบาลตำบลพุกร่าง จำนวน 100,000 บาท และเพิ่มเติมจากชาวบ้านร่วมกันบริจาค
          พิธีส่งมอบบ้านได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ และนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ภริยามาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม นายอำเภอพระพุทธบาท หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ ตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2556 เวลา 09.17 น. โดย คุณ กรรณิการ์ ลักษณะจินดา

ผู้เข้าชม 2601 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย